Každý rok v ČR při sečení zemře
kolem 60 000 srnčat

Děkujeme za všechny zaslané petiční archy!
Podpisy sbíráme dále!